Kom igång med spelservrar

BESTÄLLA EN SPELSERVER

Första steget är att beställa en spelserver via vår webbplats. Gå till sidan för det spel du vill ha eller titta på vår A-Ö-lista här och beställ den server du behöver/önskar.

LOGGA IN PÅ SPELPANELEN

När du har beställt en spelserver måste du logga in på vårt kundområde och klicka på mina tjänster, klicka på den spelserver du just beställt så laddas informationen om spelservern. Där hittar du din kontrollpanel och FTP-användarnamn och lösenord för kontrollpanelen. Observera att FTP-användaren och FTP-passet är samma som inloggningen till kontrollpanelen.

FÅ STÖD

Om du behöver någon typ av support kan du skapa ett supportärende här. Du kan också kolla på vår Discord för all hjälp du behöver. Du kan också använda kundområdet för att betala fakturor. Du kan också se serviceärenden här.

Några frågor? Gå med i vår Discord för att få omedelbar hjälp.

Kom igång med dedikerade servrar

BESTÄLLA EN DEDIKERAD SERVER

Första steget är att beställa en dedikerad server via vår sida för dedikerade servrar. Vi har många olika märken och modeller med varierande installationstider beroende på plats. Kom ihåg att med TCAdmin-tillägget aktivt får du inte tillgång till fjärrskrivbord.

INLOGGNING TILL RDP

Du måste vänta på att vi tillhandahåller dedikerade servrar, det kan ta mellan 1-6 timmar, beroende på faktorer som dag, tid på dygnet och plats. För att få dina inloggningsuppgifter när den har konfigurerats kan du logga in på Mina tjänster och klicka på den aktiva dedikerade servern för att hämta IP, användarnamn och lösenord.

FÅ STÖD

Om du behöver någon typ av support kan du skapa ett supportärende här. Du kan också kolla på vår Discord för all hjälp du behöver. Du kan också använda kundområdet för att betala fakturor.