Warunki korzystania z usługi GTXGaming

1. Definicje.

GTXGaming ("Nas", "My", GTX, GTXGaming, GTXGaming.pl) świadczy usługi hostingowe ("usługi", "serwer", "serwer gier", "serwer dedykowany") na rzecz klienta ("Ty", "Twój", "Klient", "Użytkownik").

2. Warunki

Kupując którąkolwiek z usług GTXGaming, użytkownik wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie.

3. Usługi

3.1. Koszt subskrypcji serwera obowiązuje przez cały okres wynajmu serwera, z zastrzeżeniem sprawiedliwych podwyżek wskaźnika cen konsumpcyjnych.

3.2. Wszyscy użytkownicy subskrypcji mają możliwość przejścia do innych produktów/usług.

3.3. Konfiguracja serwerów dedykowanych może potrwać do 24 godzin, ale mamy nadzieję, że zazwyczaj powinny one zostać skonfigurowane w ciągu 12 godzin.
3.3.1. Współwłasność serwera dedykowanego nie jest możliwa. Właściciel dowolnego serwera dedykowanego hostowanego przez GTX będzie ostatnim znanym płatnikiem każdej faktury starszej niż 7 dni, czy to kartą, paypalem, kryptowalutą czy w jakikolwiek inny sposób. Przeniesienie własności będzie wymagało potwierdzenia tożsamości przez obie strony.

3.4. GTXGaming nie instaluje dodatków do wszystkich gier, ale personel pomocy technicznej GTXGaming może pomóc w pewnych okolicznościach i w przypadku niektórych gier. Pewna pomoc jest uzyskiwana przez personel pomocniczy, który gra w grę, oferując innym własne skrypty oszczędzające czas. GTXGaming i pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystanie z tych skryptów. Prosimy o korzystanie z nich na własne ryzyko.

3.5. Obniżenie standardu usługi nie podlega zwrotowi. Obniżenie oceny następuje natychmiast po jej dokonaniu. Idealnym rozwiązaniem byłoby obniżenie ratingów pod koniec miesiąca.

3.6 Nazwy domen posiadane i zarejestrowane przez GTXGaming będą podlegać opłacie administracyjnej za przeniesienie w wysokości 100% kosztu rocznej rejestracji. Wszystkie nazwy domen są przechowywane przez GTXGaming w imieniu klienta. Jeśli nazwa domeny nie zostanie odnowiona, klient otrzyma 30-dniowy okres na odnowienie, po którym każda strona może ponownie zarejestrować nazwę domeny.

3.7. Gwarantowany jest czas sprawności na poziomie 99,7%, a każda awaria sieci lub zasilania, która przekroczy ten poziom w ciągu 30 dni, będzie podlegać częściowemu zwrotowi kosztów.

3.8. Zakończymy świadczenie usługi, której płatność jest opóźniona o 4 dni. Przechowujemy kopie zapasowe wszystkich serwerów gier i hostingu, więc w większości przypadków serwer można przywrócić po upływie 4 dni.

4. Płatność

4.1. Wszystkie serwery gier/serwery dedykowane są opłacane z góry. Nieprzestrzeganie miesięcznych płatności za serwer może skutkować zawieszeniem, a ostatecznie usunięciem serwerów gier.

4.2. Jeśli zdecydujesz się anulować subskrypcję u nas, pamiętaj również o anulowaniu subskrypcji PayPal, która w niektórych przypadkach nie jest automatycznie anulowana. GTXGaming może zwrócić wszystkie nadpłaty, jeśli skrypt anulowania subskrypcji nie powiedzie się.

4.3. W przypadku konieczności zgłoszenia sporu w systemie PayPal konieczne może być zawieszenie usługi na czas trwania dochodzenia.

4.4. GTXGaming nie przechowuje danych osobowych kart kredytowych ani debetowych.

4.5. Miesięczne zamówienie liczy się jako 30 dni, a GTXGaming zapewnia okres karencji wynoszący 24 godziny; jeśli usługa nie jest dla Ciebie odpowiednia, możemy zwrócić Ci pieniądze (z wyjątkiem serwerów dedykowanych, których nie możemy zwrócić, chyba że wystąpią problemy sprzętowe). Po upływie 24-godzinnego okresu karencji można odmówić zwrotu pieniędzy, chyba że menedżer uzna, że zwrot jest uzasadniony. Zawsze staramy się być sprawiedliwi przy podejmowaniu decyzji o zwrotach, więc przekaż nam jak najwięcej informacji.

4.6. Ze względu na wahania cen spowodowane zmianami kursów wymiany walut, wzrostem lub spadkiem cen z dowolnego powodu, podwyżki i obniżki są obliczane na podstawie najnowszej ceny podanej na naszej stronie internetowej; podwyżki i obniżki dokonywane w dowolnym momencie są obliczane na podstawie dzisiejszych cen danej usługi.

4.7. Kredyt sklepowy podlega zwrotowi według uznania GTXGaming. Darowizny mogą być zwracane wyłącznie na konto PayPal pierwotnego darczyńcy. Środki na koncie GTXGaming nie mogą zostać przeniesione poza platformę GTX i mogą zostać zwrócone wyłącznie na pierwotne konto PayPal darczyńcy.

4.8. Anulowania należy dokonać za pośrednictwem naszego portalu. Przejdź do sekcji Moje usługi, wybierz usługę, którą chcesz anulować, i poproś o anulowanie. Anulowanie subskrypcji po dacie jej odnowienia nie podlega zwrotowi. Prosimy o anulowanie usługi na czas, aby uniknąć niechcianego odnowienia.

4.9. Wcześniejsze anulowanie zamówień kwartalnych, półrocznych i rocznych podlega opłacie w wysokości 10 GBP. Jest to wymagane dla administratora w celu zaksięgowania zwrotu oraz obliczenia i przetworzenia zwrotu za wcześniejsze anulowanie.

4.9.1. Kredyt przechowywany w obszarze rozliczeniowym GTXGaming automatycznie zapłaci faktury należne za każdą usługę, która nie zostanie anulowana za pomocą tej procedury https://help.gtxgaming.co.uk/en/article/how-to-cancel-your-service-with-gtxgaming-2ssuex/.

4.9.2. Anulowanie umowy przed jej zakończeniem spowoduje anulowanie rabatu (5% miesięcznie, 10% półrocznie, 15% rocznie) i dodanie go do całkowitego kosztu serwera. Odnowione domeny nie mogą zostać zwrócone, ponieważ płacimy Nominet w momencie odnowienia domeny.

4.9.3. Odmawiamy wypłacania płatności partnerskich stronom hostującym kody kuponów. Strony z kuponami często używają nieaktualnych kuponów. Dlatego uważamy, że marnują one tylko czas naszych klientów i prosimy o powstrzymanie się od dodawania nas do jakichkolwiek witryn z kuponami lub rabatami.

5. Komunikacja

5.1. Personel wsparcia GTXGaming jest tutaj, aby ci pomóc. Zrobią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc w ramach wytycznych dotyczących usług wsparcia (czasami nieco więcej). Prosimy o traktowanie ich z szacunkiem, o wiele trudniej jest rozwiązać problem z nadmiernie obraźliwymi osobami. Pod taką presją trudno jest pomóc najlepiej jak potrafimy. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie będą w stanie ci pomóc, mogą być w stanie wskazać ci kierunek informacji, które możesz następnie samodzielnie zbadać.

5.2. GTXGaming skontaktuje się z Tobą za pośrednictwem Twojego adresu e-mail, aby poinformować Cię o wszelkich przestojach lub konserwacji wymaganej na Twoim serwerze. Należy również pamiętać, że raz w tygodniu planowane są restarty naszych maszyn, chociaż wykonujemy je w godzinach najmniejszego użycia, zwykle o 6 rano, i będą one wyłączone tylko na czas potrzebny do ponownego uruchomienia. Serwery uruchomią się ponownie automatycznie.

6. Sprzęt i kopie zapasowe

6.1. Nie każdy sprzęt jest sobie równy i nieuchronnie wystąpią pewne awarie. GTXGaming posiada zewnętrzne magazyny kopii zapasowych, a kopie zapasowe są wykonywane w regularnych odstępach czasu. Aby pomóc chronić pliki, istnieją systemy automatycznego tworzenia kopii zapasowych, które można odzyskać po awarii sprzętu.

6.2. Istnieją funkcje skryptowe zakodowane przez GTXGaming w panelu sterowania, których można użyć do ręcznego tworzenia kopii zapasowych plików lub można przechowywać swoje światy lokalnie z dostępem do FTP. GTXGaming nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie plików, chociaż GTXGaming dołoży wszelkich starań, aby odzyskać dane w mało prawdopodobnym przypadku awarii. GTXGaming zaleca również tworzenie lokalnych kopii zapasowych.

7. Reklama

7.1. De-branding GTXGaming jest bezpłatny i pozostanie bezpłatny.

7.2. GTXGaming.pl może od czasu do czasu wysyłać użytkownikowi odpowiednie materiały promocyjne na jego adres e-mail, jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail. Możesz z nich zrezygnować, wysyłając odpowiedź zwrotną z adnotacją "Unsubscribe" w temacie i tekście głównym. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, nie będziesz otrzymywać wiadomości konkursowych ani powiadomień o nowych dostępnych grach.

7.3. Afilianci udowadniający skierowania ruchu na stronę GTXGaming muszą dostarczać pewną formę wartości odwiedzającym ich witrynę. Na przykład strona z kuponami zawierająca nieprawidłowe lub nieaktualne kupony nie zapewnia żadnej wartości, a jedynie marnuje czas użytkownika. Podobnie, witryna, która nie zawiera żadnych konkretnych, wartościowych informacji, również nie stanowi wartości dla użytkownika. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do niewypłacania tego typu linków partnerskich. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twoja witryna spełnia nasze kryteria, otwórz zgłoszenie do pomocy technicznej.

8. Teamspeak.

GTXGaming zapewnia serwery Teamspeak i jest oficjalnie licencjonowanym dostawcą ATHP z TeamSpeak Systems GmbH. Serwery Teamspeak podlegają tym samym zasadom i warunkom, co zwykłe serwery gier.

9. Zabronione użycie

9.1. Wszelkie bezprawne działania prowadzone przez użytkownika lub stronę trzecią na wynajmowanych serwerach dedykowanych lub serwerach gier mogą skutkować natychmiastowym i bezzwrotnym zakończeniem świadczenia usług, a w skrajnych przypadkach podjęciem kroków prawnych. Obejmuje to materiały chronione prawem autorskim, nielegalną pornografię dzieci poniżej ustawowego wieku oraz nielegalne materiały lub dane dowolnego rodzaju.

9.2. Klient musi bronić się i pokryć wszelkie szkody, opłaty, wyroki i koszty poniesione przez GTXGaming z powodu naruszenia przez klienta klauzuli 9.

9.3. GTXGaming zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu użytkownikowi z dowolnego powodu, jeśli uzna to za stosowne. Powodem może być nadużycie, zniesławienie, obelgi i nieuzasadnione zachowanie dowolnego rodzaju.

10. Polityka prywatności

10.1. Kiedy użytkownicy rejestrują się w naszej usłudze, muszą aktywnie wyrazić zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail, takich jak wiadomości o konkursach i nowych grach/produktach.

10.2. Przechowujemy Twoje dane w naszej bazie danych, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, wyłącznie na własny użytek i nie udostępniamy ich żadnym stronom trzecim.

10.3. Jeśli chcesz zostać usunięty z naszej listy mailingowej, wystarczy, że zalogujesz się do naszej strefy klienta, przejdziesz do swojego profilu użytkownika i zrezygnujesz z otrzymywania tych wiadomości e-mail.

11. Hosting internetowy

11.1. Usługi hostingowe świadczone przez gtxgaming.pl muszą być zgodne z prawem lokalnym i międzynarodowym. Wszelkie naruszenia praw autorskich, nielegalne materiały, w tym nie tylko materiały dla dorosłych, narzędzia naruszające prawa autorskie, narzędzia i skrypty DDoS, strony phishingowe i narzędzia do zbierania danych mogą zostać usunięte bez powiadomienia, a zawieszenie lub wypowiedzenie umowy jest wysoce prawdopodobne.

11.2. Wszystkie nasze usługi hostingowe, w tym nasze nieograniczone plany, mają zastosowanie zasady uczciwego użytkowania. Serwery plików są niedozwolone, a używanie naszego hostingu jako pamięci masowej jest również niedozwolone. Termin "nieograniczony" odnosi się wyłącznie do krytycznych plików hostingu internetowego, a nie do przechowywanych plików do użytku osobistego lub komercyjnego.

11.3. Jeśli w niefortunnych okolicznościach rachunek nie zostanie opłacony, zakończymy hosting w ciągu czterech dni, ale przechowujemy do 180 dni codziennych kopii zapasowych witryny i jesteśmy w stanie łatwo i szybko przywrócić konto.

11.4. Nie możemy zagwarantować, że nasz system tworzenia kopii zapasowych będzie działał, jeśli konto hostingowe przekroczy 30 GB używanej przestrzeni dyskowej. Wszystkie konta powyżej 30 GB powinny tworzyć regularne ręczne kopie zapasowe i pobierać je. Alternatywnie, zmniejsz rozmiar swojego konta.

12. Pliki cookie

11.1. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej zostaniesz zapytany na banerze na dole, czy akceptujesz korzystanie z plików cookie. Nie używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, ale używamy plików cookie w naszej strefie klienta, aby zapamiętać status logowania i (jeśli trafiłeś do nas od partnera) identyfikator śledzenia, abyśmy mogli wypłacić partnerowi, który Cię połączył. Partnerski plik cookie wygasa po trzech miesiącach.

11.2. Rejestrujemy adres IP wszystkich logowań do naszej strefy klienta w celu zapewnienia bezpieczeństwa konta. Jeśli w dowolnym momencie zechcesz usunąć swoje dane, możesz poprosić o to za pośrednictwem naszej pomocy technicznej lub e-mailem, możemy usunąć Twoje konto wraz ze wszystkimi wiadomościami e-mail, danymi osobowymi, historią faktur, historią dzienników i historią biletów, wszystkie dane zostaną zniszczone.